sponsoroidut linkit:

CV-malli

CV (Curriculum Vitae) eli ansioluettelo on työhakemuksen liitteeksi lisättävä katsaus työnhakijan työkokemukseen, koulutukseen ja muihin taitoihin. Hyvä CV tuo esille työnhakijan pätevyyden haettavaan työpaikkaan jo ensimmäisellä silmäyksellä. Voit lukea lisää ansioluettelon teosta tästä tai alkaa rakentamaan omaa ansioluetteloa alla olevan CV-pohjan perusteella.

Oma nimi
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelinnumero

ANSIOLUETTELO

Sähköposti
Päiväys

HENKILÖTIEDOT

Syntymäaika ja -paikka. Siviilisääty.

TAVOITTEET

Uratavoitteesi lyhyesti. Millaiset ovat tulevaisuuden suunnitelmasi työurasi suhteen? Mikä on motivaatiosi ja kehittymishalusi kyseisellä alalla? Tämä on vapaavalintainen kohta mutta työnantajaa voi kiinnostaa pidemmän tähtäimen tavoitteesi alalla työskentelyn suhteen.

KOULUTUS

Suorittamasi tutkinnot uusimmasta alkaen. Merkitse oppilaitoksen nimi, tutkinto, opintolinja/suuntautuminen ja opintojen kesto. Merkitse myös alaan liittyvät kurssit jos olet sellaisia suorittanut.

TYÖKOKEMUS

Työkokemuksesi uusimmasta alkaen. Merkitse työpaikan nimi, työtehtävä ja työsuhteen pituus. Kuvaile tarkemmin alan työpaikkojen työtehtäviä, muista riittää pelkkä maininta.

OSAAMINEN

Mitä haettavan työpaikan kannalta olennaista osaamista sinulla on?

KIELITAITO

Kuvaile kielitaitoasi esimerkiksi asteikolla "alkeet, tyydyttävä, hyvä, erinomainen, äidinkieli".

IT-TAIDOT

Erittele IT-taitosi tässä.

AJOKORTTILUOKKA

Ajokorttiluokka jos haettavassa työpaikassa sitä vaaditaan.

ASEVELVOLLISUUS

Vapaavalintainen tieto mutta nuorten miesten kohdalla työnantajaa voi kiinnostaa joutuuko hakija poistumaan tulevaisuudessa 6-12kk asevelvollisuutta suorittamaan. Maininta asevelvollisuuden suorittamisesta riittää.

HARRASTUKSET JA MIELENKIINNON KOHTEET

Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet jotka liittyvät haettavaan työpaikkaan. Miten ne ovat kehittäneet osaamistasi?

SUOSITTELIJAT

Mahdolliset suosittelijat tähän. Suosittelijan nimi, titteli ja yhteystiedot (tai "yhteystiedot pyydettäessä").