sponsoroidut linkit:

CV (Curriculum vitae)

cv, curriculum vitae, ansioluettelo

CV (Curriculum Vitae) eli ansioluettelo laitetaan työhakemuksen liitteeksi ja se on yleiskatsaus hakijan työkokemukseen, koulutukseen ja muihin taitoihin. Sen tarkoitus on tuoda ilmi työnantajalle hakijan pätevyys haettavaan työpaikkaan. Tässä artikkelissa käsitellään ansioluettelon laatimiseen liittyviä haasteita ja kuinka laatia hyvä cv.

Ansioluettelon tekoon ei sinällään ole mitään yhtä oikeaa kaavaa. Se riippuu paljon alasta, haettavasta työtehtävästä, omista vahvuuksista yms. Seuraavat tiedot cv:stä tulisi kuitenkin vähintään tulla ilmi: henkilö- ja yhteystiedot, koulutus, työkokemus, kielitaito ja IT-taidot. Vapaavalintaisia tietoja on harrastukset, tavoitteet, erityisosaaminen, luottamustoimet, suosittelijat, ajokortti, asevelvollisuus ( suoritettu / ei suoritettu ). Mieti mikä on sellaista tietoa mikä saattaisi kiinnostaa työnantajaa ja jätä epäolennaiset seikat pois. Tiedot kannattaa myös laittaa siihen järjestykseen että vahvuudet tulevat ensin. Esimerkiksi vastavalmistuneella se on luultavasti koulutus mutta jo pitkään työelämässä olleella ensisijainen syy palkata sinut on työkokemus.

Hyvä CV on siis räätälöity haettavan työpaikan ja omien vahvuuksien mukaan. Aikaa säästääksesi voit tehdä ensin jonkinlaisen mallipohjan joka sisältää kaikki tietosi. Tätä mallipohjaa voit aina sitten muokata haettavan työtehtävän mukaan. Hyvästä ansioluettelosta näkee että hakija on tutustunut yritykseen ja työtehtävään etukäteen ja miettinyt niitä taitoja joilla pärjäisi kyseisessä työssä. Työtehtävän mukaan muokattu cv myös antaa hakijasta motivoituneemman ja innostuneemman kuvan kuin jos cv:stä paistaa läpi että se on tehty toista työpaikkaa varten.

Ulkoasun ja kirjoitustyylin tulee olla selkeä ja asiallinen. Tämän suhteen ei ansioluettelossa kannata ottaa liikaa vapauksia. Ansioluettelossa tulee myös pysytellä faktoissa, työhakemuksessa tai työhaastattelussa voit tuoda enemmän persoonaasi esiin. Keskity ansioluettelossa siis työkokemuksen, koulutuksen ja muun oleellisen osaamisen esittelyyn itsesi esittelyn sijasta.

Millä tehdä CV?

CV:n tekoon tarvitset tekstinkäsittelyohjelman kuten Microsoft Word tai ilmaisen LibreOffice:n. Jos hakemuksessa ei ole ilmoitettu missä tiedostomuodossa cv tulee palauttaa, on turvallisin vaihtoehto PDF. Kummallakin edellä mainituista toimisto-ohjelmista voi tallenttaa dokumentin myös PDF-muodossa. PDF-tiedostomuotoa käytettäessä voit olla varma että dokumentin asettelu näyttää samalta myös vastaanottajalla, kun taas esimerkiksi Microsoft Wordilla tehty .doc tai vastaava dokumentti ei välttämättä näy oikein muilla toimisto-ohjelmilla ( tai toisinpäin esimerkiksi LibreOffice:lla tehty dokumentti ei välttämättä näy oikein MS Wordilla).

PDF-tiedoston lukemiseen tarvitset vain pdf-lukijan (esim. Adobe Reader) joka on helposti saatavilla kaikille. Varsinkin hakemuksia paljon käsittelevällä henkilöllä voidaan olettaa pdf-lukijan olevan asennettuna. Jos epäilet että työnantajalla ei ole mahdollisuutta lukea PDF-tiedostoa on vaihtoehtona .rtf, hieman vanha tiedostomuoto mutta jonka pystyy lukemaan lähes jokaisella tietokoneella. Yleensä hakemuksessa on kuitenkin mainittu tiedostomuoto jossa hakemus ja cv tulee lähettää.

Yhteenveto

Ansioluettelo on hakemuksen tärkein osa. Siitä työnantaja näkee "pähkinänkuoressa" pätevyytesi työtehtävään. Hyvä cv on tasapainossa niin että tekstiä on kohtuudella (korkeintaan kaksi A4 sivua) mutta siitä selviää kuitenkin kaikki oleellinen. Tehdessäsi ansioluetteloa ajattele asiaa aina myös hakemuksen käsittelijän kannalta. Vastaa ansioluettelossa ja hakemuksessa työpaikkailmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja kysymyksiin ja kuinka sinä täytät ne. Muista myös että nykyään työnantajalla voi olla jopa satoja hakemuksia käsiteltävänä, minkälaisen hakemuksen itse haluaisit vastaanottaa tässä tilanteessa? Lyhyt ja ytimekäs on siis paras vaihtoehto jaarittelun sijaan.

mainokset: