Ansioluettelon muokkaaminen eri työpaikkoja varten

Sinulle on varmasti tuttu juttu, että työhakemusta kannattaa muokata vastaamaan haettua työtehtävää. Tässä pitää olla tarkkana, ettei vain kopio avoimen työpaikan tekstejä omaan hakemukseen. Kannattaa mielummin miettiä, mitä tietyillä vaatimuksilla tavoitellaan ja miten voit vastata näihin perimmäisiin toiveisiin. Pelkkä robottimainen työpaikkailmoituksessa esiintyvien sanojen toistaminen, ei anna hyvää kuvaa.
Hakemuksen muokkaaminen on siis selvää meille työnhaun kokeneille konkareille, mutta tiesitkö, että myös ansioluetteloa olisi hyvä muokata työpaikkakohtaisesti. Nykyaikaiset työtehtävät vaativat yleensä monialaista osaamista. Työtehtävät ovat monipuolisia ja soljuvat eri tehtävien välillä. Tämä tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden nostaa esiin ansioluettelossa oikeita asioita. Esimerkiksi markkinointitehtävät sisältävät paljopn myynnillisiä elementtejä. Jos etsit myyntitöitä, kannattaa aiemmista markkinointipositioista korostaa erityisesti myynnillistä työtä.

Mistä ansioluettelo kertoo?

Työhakemuksen liitteeksi lisättävä ansioluettelo kertoo hakijan koulutuksesta, työkokemuksesta ja keskeisistä osaamisalueista yleisluontoisesti, tiiviisti ja selkeästi. Ansioluettelon koostaminen vaatii keskittymistä ja suunnittelua, sillä sen tulee välittää rekrytoijalle tietoa kattavasti ja monipuolisesti, mutta kuitenkin sortumatta rönsyilyyn ja menemättä turhiin yksityiskohtiin.
Hyvään lopputulokseen auttavat selkeä otsikointi, kronologisuus, tiivistäminen sekä tarvittaessa pienimuotoinen viilaus kutakin työnhakua erikseen silmällä pitäen. Erityisesti työuran myöhemmissä vaiheissa ansioluettelossa ei ole tarpeen roikottaa ensimmäisiä kesätöitä ja jokaista projektiluontoista työsuhdetta, joista ei varsinaisesti ole suoranaista hyötyä haettavaa tehtävää ajatellen. Vaikka työnhaun keskeisistä dokumenteista itse työhakemus onkin se, joka aina kirjoitetaan erikseen jokaiseen haettavaan työpaikkaan ja ansioluettelo on enemmänkin yleisluontoinen ja suhteellisen saman tyyppisenä pysyvä, voi myös ansioluetteloa muokata ja kohdentaa eri työpaikkoja hakiessaan.

Ovatko ylätunniste ja perustiedot ajan tasalla?

Ansioluetteloa tarkistaessa ja muokatessa kannattaa aivan ensimmäiseksi varmistaa, että ylätunnisteessa olevat nimi- ja yhteystiedot sekä päivämäärä ovat oikein. Muuttoja ja nimenmuutoksia ei useimmiten tule päivitettyä ansioluetteloon saman tien, ja kun työnhaku on seuraavan kerran ajankohtaista, on muutoksista voinut jo kulua niin paljon aikaa, ettei asiaan enää välttämättä kiinnitä huomiota.

Myöskään monta kuukautta vanha päivämäärä ansioluettelossa ei luo mielikuvaa yksilöllisesti juuri kyseiseen työnhakuun kohdistetusta hakemuksesta ja ansioluettelosta, ja toki oikeat ja ajantasaiset tiedot eri dokumenteissa välittävät kuvaa tarkasta ja huolellisesta työnhakijasta. Halutessaan ansioluettelodokumentin nimeen voi tallentaessaan sisällyttää haettavan työpaikan nimen, jolloin hakemus vaikuttaa entistäkin kohdennetummalta ja työnhaku harkitummalta.

Tiivistäminen ja muokkaaminen jättävät tilaa olennaiselle

Vaikka ansioluettelon tarkoitus on esitellä hakijan konkreettiset taidot ja hankittu aiempi kokemus, jotka sinänsä pysyvät samoina, eivät ne kaikki useinkaan liity jokaiseen haettavaan työhön. Siksi jokaisen työnhakuprosessin tulisi alkaa oman ansioluettelon lukemisella ja kriittisellä tarkastelulla. Muokattua ja jossain määrin riisuttua ansioluetteloa on helpompi ja nopeampi lukea, ja erityisen tärkeät ja käynnissä olevan työnhaun kannalta merkittävät seikat nousevat paremmin esiin. Päteväkin hakija voi valitettavasti kompastua prosessissa liian sekavaan ansioluetteloon, josta kiireinen rekrytoija ei löydä keskeisiä asioita.

Jotta ansioluettelo vielä työuran myöhemmissäkin vaiheissa pysyisi hallittuna ja kohtuullisen tiiviinä, on järkevää muokata eri työpaikkojen kohdalla esitettyjä työtehtäviä ja vastuualueita tilanteen mukaan. Suositeltava ansioluettelon pituus on korkeintaan kaksi A4-kokoista sivua. Myynnin tukitoimiin ja asiakaspalveluun keskittyvää työpaikkaa haettaessa aiemmasta kokemuksesta kannattaa nostaa esiin kokemus puhelinpalvelusta, erilaisista myyjän tehtävistä tai neuvontapisteellä toimimisesta. Sen sijaan voi jättää pois sen tiedon, että sama tehtävä sisälsi myös työvuorolistojen suunnittelua, palkanlaskentaa tai pullonpalautushuoneen hoitamista. Näin työnantajan on helppo todeta, että hakijalla on kokemusta avoimessa tehtävässä tarvittavista taidoista, mikä auttaa eteenpäin hakuprosessissa.

Nuoruuden kesätyöt voi keski-iässä jättää pois ansioluettelosta

Ensimmäisissä ”oikeissa” työnhauissa erilaiset kesätyöt, lyhyemmät työkeikat ja projektit ansioluettelossa kertovat hakijasta paljon. Vaikka kesätyöpaikan saamiseen vaaditaan usein myös onnea ja ehkäpä sopivia suhteitakin, kertovat töiden merkeissä ahkeroidut nuoruuden kesät reippaasta ja työteliäästä ihmisestä, joka jo nuorena on ymmärtänyt ihmisen oman panoksen merkityksen elämässä pärjäämiselle. Niinpä ensimmäisiä askeleita työelämässä ottaessaan on ehdottoman tärkeää merkitä ansioluetteloon jokainen lastenhoito-, mainostenjako- ja puutarhatyö, joista on jo ehtinyt omia rahoja kesäkuukausina ansaita.

Vuosien vieriessä ja työhistorian laajentuessa ansioluetteloa on kuitenkin syytä siivota kaikkein vanhimmista ja ammattitaidon kannalta epäolennaisimmista työpaikoista. Nelikymppinen media-alan ammattilainen ei saa työnhaussa lisäpisteitä lukiovuosina tehdystä kukkien kastelusta, vaan työnhaussa on keskityttävä alleviivaamaan muutamien viimeisimpien työtehtävien aikana kertyneitä näyttöjä ja saavutuksia.

Alanvaihtajan kannattaa keskittyä vastaamaan uuden alan asettamiin vaatimuksiin

Työurat ovat nykyään pitkiä, ja moni ehtii elämänsä aikana vaihtaa alaa useaankin kertaan. Monesti alanvaihdot voivat olla varsin radikaalejakin, ja esimerkiksi koko ikänsä päätetyötä toimistossa tehnyt markkinointi-ihminen saattaa kouluttautua hoitoalalle tai käsityöläisammattiin. Kaikki työsuhteet ansioluettelossa kertovat rekrytoijalle jotakin, ja esimerkiksi katkeamaton työpaikkojen putki kertoo omaa kieltään henkilöstä työntekijänä. Alaa vaihtaessa ansioluetteloa voi kuitenkin joutua muokkaamaan enemmänkin, sillä täysin eri alalta hankittu työkokemus ei välttämättä ole työnhaussa kovinkaan relevanttia tietoa.

Tällaisessa tilanteessa kannattaa katsoa uudesta näkökulmasta myös vanhoja harrastuksia, nuoruuden työpaikkoja sekä mahdollisia opiskeluajan luottamustehtäviä, jotka on jo ehtinyt jättää pois ansioluettelosta, mutta jotka voivat olla hyödyksi uutta uraa aloitellessa. Näin saa rakennettua itselleen sellaisen ansioluettelon, joka parhaiten palvelee alan vaihdoksen jälkeen.

Ansioluettelon avulla voi viestiä uratoiveitaan

Ansioluetteloa muokatessa kannattaa myös keskittyä pohtimaan sitä, mitä toiveita ja odotuksia itsellä on tulevaa työpaikkaa tai työuran myöhempiä vaiheita ajatellen. On siis suositeltavaa miettiä omaa työhistoriaa tarkasti ja kriittisesti, ja tunnustella, minkälaiset työtehtävät ja toimenkuvat tuntuvat oman näköisiltä ja houkuttelevilta.

Entisiä työtehtäviä kuvaillessaan kannattaa jättää pois maininnat sellaisista tehtävistä tai vastuualueista, joita ehdottomasti ei halua tulevaisuudessa enää tehdä ja korostaa niitä, joiden toivoo jatkossakin olevan osa omaa toimenkuvaa. Näin rakennettu ansioluettelo profiloi ja vähitellen ohjaa hakijaa kohti tietynlaisia työtehtäviä ja auttaa lopulta saavuttamaan unelmien työpaikan, tai jopa useita sellaisia.