CV-Profiili

Hyvä ansioluettelo herättää työnantajan mielenkiinnon heti alusta. Siksi ansioluettelon alkuun tuleva profiiliteksti on tärkeä osa hakemustasi, jonka sisältöön kannattaa panostaa.

CV profiilikuvaus on esittelyteksti sinusta työntekijänä. Se kertoo tiivistetysti uratavoitteistasi, saavutuksistasi ja ydinosaamisestasi. Toisinsanoen sen on tarkoitus herättää työnantajan mielenkiinto katsoa ansioluettelo loppuun asti. Tämä osio kannattaa siis ehdottomasti räätälöidä haettavan tehtävän mukaan.

Sopiva pituus profiilitekstille on muutama lause, korkeintaan yksi kappale. Jos liität ansioluettelon mukaan työhakemuksen, niin voit kertoa samoista asioista laajemmin myös siellä. Kaikkea ei siis tarvitse mahduttaa pieneen profiilitekstille varattuun tilaan. Muista, että hyvä ansioluettelo on nopeasti silmäiltävä ja pitkät tekstikappaleet eivät tue tätä.

Oikea paikka profiilitekstille on heti ansioluettelon alussa, esimerkiksi heti yhteystietojen jälkeen ja ennen työkokemusta tai koulutusta. Otsikoksi riittää yksinkertaisesti “Profiili”. Vaihtoehtoisesti otsikoksi sopii myös “Tavoite”, “Tiivistelmä” tai “Lyhyesti”, mutta profiili on vakiintunein käytäntö nimetä tämä osio.

Mitä kirjoittaa CV-profiiliin?

Hyvän profiilitekstin kirjoittaminen on monesti hankalampaa kuin pelkkä työkokemuksen ja koulutuksen listaus. Haasteena voi olla ylipäätään sopivan tekstin keksiminen tai sitten asian tiivistäminen muutamaan lauseen. Lisäksi, hyvä profiili on ainakin osittain räätälöity haettavaa tehtävää varten.

Vastavalmistuneelle profiiliteksti voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Valmistuin keväällä Tampereen ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi. Opinnoissani erikoistuin lasten- ja nuorten hoitotyöhön ja tein aiheesta myös opinnäytetyöni. Nyt etsinkin työtä erityisesti lasten- ja nuorten hoitotyön parista.

 

Työkokemusta jo omaavalle profiili taas voisi olla:

Markkinointi sosiaalisessa mediassa on intohimoni. Taitoni olen hankkinut työkokemuksen, harrastuneisuuden ja opintojen kautta. Haen työtä, jossa pääsen soveltamaan taitojani ja kehittymään edelleen markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisena. Ydinosaamistani on erityisesti kilpailujen ja kampanjoiden järjestäminen sosiaalisessa mediassa.

 

Muista, että profiilitekstin tulee sopia yhteen ansioluettelon kanssa. Eli jos mainitset, että sinulla on jokin erityistaito, muista myös kertoa myöhemmin miten olet taidon hankkinut, esimerkiksi mainitsemalla taito työkokemuksen tai koulutuksen kuvauksessa myöhemmin. Hyvä ansioluettelo on siis aina kokonaisuus, jossa eri osiot tukevat toisiaan.

Esimerkiksi jos profiilitekstissäsi mainitset:

Erityistaitoihini kuuluu käyttöliittymien suunnittelu.

Niin tuo myöhemmin jollain tapaa esille, miksi näin on. Esimerkiksi työkokemuksen yhteydessä:

Web-suunnittelija Yritys Oy (01/2015 – 09/2018)

Suunnittelin ja toteutin erilaisia käyttöliittymiä verkkosivuille ja web-sovelluksille.

Tai jos mainitset omaavasi pitkän työkokemuksen, niin luonnollisesti työkokemus-osio kuvastaa tätä. Muista kuitenkin, että kaikkea työkokemustasi ja koulutushistoriaasi ei tarvitse mahduttaa profiiliin, vaan voit poimia muutaman tärkeimmän esiin. Muista korostaa erityisesti haettavan työtehtävän kannalta olennaista osaamista. Mieti suurimpia vahvuuksiasi haettavaan tehtävään ja tuo ne profiilissa esille.

Lopuksi

CV-profiili on vapaaehtoinen, mutta suositeltava lisäys ansioluetteloon. Suuri osa ansioluetteloista sen jo sisältääkin. Se on erinomainen paikka tehdä heti hyvä ensivaikutelma sinusta hakijana. Se on myös erinomainen paikka kertoa itsestäsi hieman vapaammin, muutoin listamaisessa ansioluettelossa. Profiilissa voit halutessasi tuoda myös persoonaasi vahvemmin esille.

Katso vielä cv-mallista, mihin kohtaan profiiliteksti asetetaan ansioluettelossa.