Täydellinen työhakemus

Kun silmiin osuu mielenkiintoinen ja kaikin puolin itselle sopivalta vaikuttava ilmoitus avoimesta työpaikasta, on edessä erittäin tärkeä osuus työnhakuprosessissa, eli työhakemuksen laatiminen.

Työhakemus on ikään kuin pääsylippu seuraavaan vaiheeseen eli haastatteluun, ja niinpä sen kirjoittamiseen kannattaa paneutua huolellisesti. Toisaalta apua ja vinkkejä on saatavilla, joten kuka tahansa voi oppia kirjoittamaan täydellisen työhakemuksen.

Haettavan työpaikan ja sen tarjoavan yrityksen ala ja tyyli voivat vaikuttaa työhakemuksen ilmeeseen. Taiteellisten alojen töitä on varmasti luontevampaa hakea visuaalisesti hyvinkin erottuvilla hakemuksilla, kun taas lakitoimiston assistentiksi pyrkiessään kannattaa panostaa enemmänkin asiallisuuteen ja selkeyteen.

Joka tapauksessa työhakemuksen tarkoitus on ilmaista hakijan kiinnostus avointa työpaikkaa kohtaan, herättää työnantajan mielenkiinto, saada hakija oikealla tavalla erottumaan joukosta sekä kertoa riittävästä pätevyydestä työpaikan asettamiin vaatimuksiin nähden.

Hakemus toimii vastauksena ilmoitukseen

Jokaiseen kiinnostavaan paikkaan ei pidä lähettää samaa tai samanlaista hakemusta, vaan on erittäin tärkeää laatia joka kerta uusi, juuri kyseiseen työpaikkailmoitukseen kohdistettu ja räätälöity hakemus. Ensimmäiseksi kannattaa ilmoitus lukea kaikessa rauhassa useaan kertaan läpi. Hakemuksen tarkoitus on toimia ikään kuin vastineena ilmoitukseen, joten siitä on hyvä nostaa esiin ainakin joitakin ydinkohtia, joihin pyrkii hakemuksessaan vastaamaan. Lukijalle on välityttävä selkeästi ja ymmärrettävästi ajatus siitä, miksi kyseinen hakemus on lähetetty ja miksi sen kirjoittaja tulisi kutsua haastatteluun.

Omasta opiskelu- ja työhistoriasta kannattaa nostaa esiin sellaisia seikkoja, jotka erityisesti tukevat haettavassa työpaikassa menestymisen mahdollisuutta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi opiskeluaikana suoritetut syventävät kurssit, vapaaehtoistehtävät, vastuutehtävät tai jopa harrastukset. Partiojohtajan tai kerho-ohjaajan kokemus voi kertoa hakijan sopivuudesta esimiestehtävään, vaikka työelämässä muiden johtamisesta ei vielä olisikaan näyttöjä.

Selkeä ja hyvällä kielellä kirjoitettu hakemus erottuu

Työnantajat arvostavat ennen kaikkea selkeyttä, asiallisuutta ja informatiivisuutta. Rekrytoijat lukevat ja käsittelevät vähintään kymmeniä hakemuksia päivittäin, joten he haluavat löytää niistä kaikki olennaiset ja tärkeimmät tiedot mahdollisimman nopeasti. Vaikka joillakin aloilla luovuutensa osoittamisesta on varmasti myös hyötyä, kannattaa silti vastustaa kiusausta sortua ylenmääräiseen kikkailuun ja turhaan erikoisuuden tavoitteluun värikkäiden paperien, koristeiden tai muiden efektien muodossa. Kokenut rekrytoija näkee sen läpi, eikä vaikutus todennäköisesti ole toivottu.

Työhakemus kirjoitetaan selkeällä yleiskielellä, mutta mukaan voi harkintaa käyttäen ujuttaa myös ripauksen huumoria tai omaa persoonallisuutta. Sanamuotojen tulee olla kohteliaita ja muodollisia. Hakemuksen tyyli, kieliasu sekä mahdolliset kirjoitusvirheet kannattaa aina ennen hakemuksen lähettämistä tarkistuttaa toisella henkilöllä, sillä omille virheilleen ja maneereilleen sokaistuu helposti.

Virheetön ja huoliteltua kieltä käyttäen kirjoitettu hakemus erottuu joukosta ja viestii ammattimaisuudesta ja huolellisuudesta, sekä siitä, että hakija on todella panostanut hakemuksen laatimiseen. Hakemukseen ei pääsääntöisesti suositella liittämään valokuvaa, ellei sitä ole erikseen pyydetty. Mahdollisen valokuvan tulee olla tyyliltään asiallinen ja neutraali. Selkeästä ja asiallisesta työhakemuksesta löytyvät hakijan henkilötiedot, vastaanottajan tiedot, dokumentin nimi, päivämäärä sekä otsikko, joka usein on haettavan tehtävän nimi. Näin rakennettu hakemus on uskottava ja vakavasti otettava, ja sitä on helppo lukea ja käsitellä.

Toimiva työhakemus on riittävän lyhyt ja tiivis

Työhakemuksen aloitus on erittäin tärkeä, ja siihen erityisesti panostamalla saa lukijan uteliaisuuden heräämään. Vahva ja sopivuuden rajoissa rohkeakin aloitus voi vangita rekrytoijan huomion ja saada tämän kiinnostumaan. Ihmisten välisissä tapaamisissa korostetaan paljon ensivaikutelman merkitystä, mutta vahvan ja positiivisen ensivaikutelman voi luoda myös kirjallisessa muodossa. Kokonaisuus kannattaa pitää suhteellisen lyhyenä, korkeintaan yhden A4-arkin pituisena.

Hakemuksessa on tarkoitus lyhyesti esitellä itsensä, kertoa, miksi avoimena oleva työpaikka kiinnostaa sekä perustella se, miksi juuri itse olisi oikea valinta tehtävään. Hakemuksessa voi mainita muutamia luontaisiin ominaisuuksiin, menneisyyteen tai aiemmin kertyneisiin kokemuksiin liittyviä asioita, jotka erityisesti tukisivat kyseisessä tehtävässä menestymistä, sekä perustella, miksi niin olisi. Sen sijaan yksityiskohtaiset luetteloinnit työ- ja opiskeluhistoriasta kuuluvat hakemuksen liitteenä lähetettävään ansioluetteloon. Erityisen tärkeää on pysyä asiassa, ja välttää epäolennaisten asioiden jaarittelua.

Hyvä työhakemus vastaa ytimekkäästi kysymyksiin kuka, mitä ja miksi sekä viestii sellaista potentiaalia, joka herättää rekrytoijan mielenkiinnon, ja saa tämän tarttumaan puhelimeen ja esittämään haastattelukutsun.

Liiallinen vaatimattomuus ei kannata

Työnhakutilanteessa on tärkeää osoittaa hyvää ja realistista itsetuntemusta sekä arvostaa omia kykyjään. Liioittelu tai valehtelu ei ole hyväksyttävää, mutta hakijan on pystyttävä totuudenmukaisesti ja luontevasti kehumaan itseään ja nostamaan esiin omia hyviä puoliaan ja vahvuuksiaan.

Hyvä työhakemus on siis myönteiseen ja energiseen sävyyn kirjoitettu, ja siitä huokuu reippautta ja hakijan aitoa mielenkiintoa avoimena olevaa työpaikkaa kohtaan. Täydellistä kandidaattia ei olekaan, joten hakemuksessa voi myös kertoa kiinnostuksestaan ja valmiudestaan oppia uutta ja kehittyä niiden asioiden suhteen, joista ei vielä ennestään ole kokemusta. Lisäksi on myös hyvä perustella, miksi uskoo oppivansa tehtävässä tarvittavat taidot nopeasti.

Hakemuksen lopussa on hyvä tavoitella samaa, energistä tunnelmaa kuin aloituksessakin. Sen lisäksi voi kiittää kohteliaasti lukijan ajasta ja ilmaista halukkuutensa tulla paikan päälle esittäytymään henkilökohtaisesti työhaastattelun merkeissä.