Yleisimmät työhaastattelukysymykset

Jokainen työhaastattelu on erilainen, ja tilanteeseen on hyvä valmistautua, jotta se menee mahdollisimman rennosti ja avoimin mielin. Eteen tulee varmasti kysymyksiä, jotka voivat olla hyvinkin yllättäviä ja joihin on mahdotonta etukäteen valmistautua. On kuitenkin olemassa myös paljon sellaisia kysymyksiä, jotka toistuvat haastatteluissa työpaikasta ja rekrytoijasta riippumatta, ja joita pidetään erityisen hyvinä ja tietoa antavina. Suurella todennäköisyydellä haastattelussa joutuu siis vastaamaan ainakin muutamaan kaikkein yleisimmistä kysymyksistä, joten käymme seuraavaksi läpi niistä kymmenen, ja annamme myös neuvoja siihen, miten kannattaa vastata.

Kerro vähän itsestäsi

Tämä hyvin usein haastattelun aluksi esitetty kehotus auttaa haastateltavaa lämpenemään ja unohtamaan pahimman jännityksensä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka pallo ikään kuin heitetään haasteltavalle, ei kysymyksen tarkoitus ole kertoa rönsyilevästi koko elämäntarinaansa, vaan huomio kannattaa pyrkiä pitämään haettavassa työpaikassa. Hyvä tapa vastata kysymykseen on kuvailla vielä kertaalleen jo hakemuksessa mainittuja syitä sille, miksi on hakemassa työpaikkaa, ja ehkäpä laajentaa ja perustella niitä. Samoin voi mainita hallitsevimpia luonteenpiirteitään tai muita ominaisuuksiaan, jotka omasta mielestä puoltavat työpaikassa menestymistä.

Miksi haluat meille töihin?

Työnantajaa kiinnostaa varmasti se, miksi hakija on päättänyt hakea juuri kyseiseen yritykseen töihin. Hyvät pohjatiedot auttavat muodostamaan yrityksestä ja sen toiminnasta totuudenmukaisen kuvan, jonka jälkeen on helpompaa kuvailla, miksi yrityksen tarjoama työpaikka houkuttaa. Syitä voivat olla esimerkiksi positiivinen kuva internetissä ja mediassa, monipuoliset työtehtävät, kansainvälinen asiakaskunta tai erityisen laadukkaat tuotteet ja palvelut. Tämän kysymyksen kohdalla ei kannata sortua ylimielisesti kuvailemaan, mitä annettavaa itsellä voisi yritykselle olla, vaan keskittyä kertomaan siitä, miten houkuttelevana ja mielenkiintoisena yrityksen kokee.

Mitkä ovat vahvuutesi?

Jokaisella on hyviä ja huonoja puolia, joiden realistinen ymmärtäminen kertoo kypsyydestä ja hyvästä itsetuntemuksesta. Myös vahvuuksiaan kannattaa luonnollisesti pyrkiä arvioimaan haettavan työpaikan näkökulmasta ja korostaa nimenomaan niitä ominaisuuksia, joista voisi erityisesti olla hyötyä juuri kyseisessä tapauksessa. Itsensä kehuminen ei aina suju luontevasti, joten asiaan kannattaa kiinnittää etukäteen huomiota. Totuudessa pysymistä ei myöskään pidä unohtaa, vaan lupauksensa on myös tilanteen vaatiessa pystyttävä lunastamaan.

Mitkä ovat heikkoutesi?

Etukäteen ajatellen omien heikkouksien paljastaminen työhaastattelussa tuntuu vaikealta. Tarkoitushan on nimenomaan vakuuttaa haastattelija omasta pätevyydestään ja päihittää kilpailevat hakijakandidaatit. Todellisuudessa asia on juuri päinvastoin. Kokenut rekrytoija tietää, että parhaallakin hakijalla on myös kehitettäviä ominaisuuksia, joiden ymmärtäminen ja analysoiminen piirtävät kuvaa rehellisestä ja älykkäästä ihmisestä. Luonnollisestikaan työhaastattelussa ei kannata intoutua liialliseen inhorealismiin, vaan mainita esimerkiksi sellaisia heikkouksia, joilla ei kyseessä olevan työn kannalta ole kovinkaan suurta merkitystä.

Missä näet itsesi viiden vuoden kuluttua?

Haastattelijoita kiinnostavat usein hakijoiden tulevaisuudensuunnitelmat. Vastaus kertoo yllättävänkin paljon ihmisen kunnianhimosta, elämänarvoista ja tavoitteista. Vakituista työpaikkaa hakevan ei välttämättä kannata lausua ääneen esimerkiksi perheenperustamishaaveitaan, vaan tämänkin vastauksen kannattaa pysytellä työelämään liittyvissä asioissa ja urasuunnitelmissa. Jälleen kerran voi myös painottaa kyseistä työpaikkaa sivuavia tavoitteita, kuten esimerkiksi esimiesasemaa, ulkomaankomennusta tai vakituista työsuhdetta.

Miksi meidän pitäisi valita juuri sinut?

Työhaastattelussa on aina merkitystä myös ihmisten välisellä henkilökemialla. Joskus tunnelman keventäminen ja esimerkiksi leppoisan tilannekomiikan huomioiminen voivat toimia hakijan eduksi esimerkiksi silloin, kun samalla viivalla on kaksi yhtä pätevää hakijaa. Tämä kysymys voi olla hyvä mahdollisuus väläyttää omaa humoristista puoltaan, mutta yhtä lailla kysymykseen voi vastata neutraalisti asialinjalla. Vastauksessa voi tiivistää jo aikaisemmin sivuttuja asioita: ”kuten on käynyt ilmi, olen aikaansaava ja idearikas toteuttaja, jolla on jo runsaasti kokemusta vastaavista tehtävistä…” Tämä saa rekrytoijan näkemään hakijan monipuolisena ja pätevänä kokonaisuutena useiden irrallisten faktojen sijaan.

Miten toimit konfliktitilanteissa?

Harvaan työyhteisöön toivotaan hankalia ihmisiä, jotka aiheuttavat runsaasti draamaa ja eripuraa. Sen sijaan diplomaattiset rauhanrakentajat ovat haluttuja työkavereita, jotka parantavat työpaikan ilmapiiriä ja hiovat tulisimpien kollegoiden särmistä turhaa terävyyttä pois. Niinpä kannattaa korostaa omia kykyjään tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kuvailla tarvettaan ratkoa riidat rakentavasti ja mahdollisimman nopeasti. Mikäli tuntuu siltä, että omissa sosiaalisissa taidoissa on kehitettävää, eikä itseään pysty rehellisesti kuvailemaan, kannattaa asialle ehdottomasti tehdä jotain mahdollisimman pian.

Miten entiset kollegasi kuvailisivat sinua?

Tälläkin kysymyksellä pyritään kartoittamaan hakijan itsetuntemusta. Millä tavalla hakija asettuu arvioimaan toimintaansa ja ominaisuuksiaan toisen henkilön näkökulmasta, ja mitä seikkoja hän nostaa esille? Varminta lienee pysytellä neutraaleissa kuvauksissa, ja kertoa vaikkapa siitä, miten jaksoi tsempata ja kannustaa muita hyviin suorituksiin tai oli valmis auttamaan tiukan paikan tullen.

Do you speak English?

Monet työnantajat haluavat testata hakijoiden kielitaitoa myös käytännössä. Yllättävä kielenvaihto paljastaa sen, kuka todella puhuu ansioluetteloon merkittyä sujuvaa englantia, ja kenellä on tositilanteessa vielä parantamisen varaa. Myös työtilanteissa vieraalla kielellä esitetyt kysymykset voivat tulla eteen varsin yllättäen, joten omaa kielitaitoaan on todella tärkeää arvioida mahdollisimman realistisesti. Haastattelutilanne on toki varsin jännittävä, mutta siitä huolimatta vastauksen pitäisi onnistua suhteellisen sujuvasti myös vieraalla kielellä, mikäli on ilmoittanut sellaista osaavansa. Suullista kielitaitoa kannattaa treenata säännöllisesti kaverin tai perheenjäsenen kanssa etenkin silloin, kun kieltä ei muuten käytä, jotta taidot pysyvät yllä ja jopa kehittyvät.

Miksi haluat vaihtaa työpaikkaa?

Myös tämä kysymys kertoo hakijan historiasta, motiiveista sekä soveltuvuudesta haettavaan työtehtävään. Kannattaa keskittyä positiivisiin asioihin, eli esimerkiksi siihen, että haluaa kehittyä ja mennä urallaan eteenpäin, saada pitkän työsuhteen jälkeen uusia haasteita tai päästä viimeinkin töihin yritykseen, joka on kiinnostanut pitkään, mutta jossa ei ole aikaisemmin avautunut sopivaa työtehtävää. Mahdolliset menneisyyden hankaluudet, kuten huonot henkilökemiat tai muut ikävämmät syyt kannattaa pitää omana tietonaan.